BRANDSIKRING
 

Få brandovervågning med et Verisure alarmsystem. Spørg os helt uforpligtende, hvilket system med brandalarm, der passer bedst til brandsikring af dit hjem:

FÅ ET TILBUD FRA VERISURE

 

FØLG DISSE 10 RÅD OM BRANDSIKRING AF HJEMMET

Hvert år sker der omkring 5.000 brande i private hjem i Danmark, og hvert år kommer omkring 400-500 personer til skade i branden. Derfor er det vigtigt at have mere fokus på systemer til brandsikring for at få en højere sikkerhed i private bygninger.

Mange brande kunne have været undgået, hvis hjemmet havde været bedre brandsikret, og man havde tænkt sig bedre om. Mange brandulykker i private boliger skyldes nemlig uopmærksomhed og uforsigtighed som f.eks. rygning i sengen, stearinlys uden overvågning, elektriske apparater, der ikke slukkes efter brug, eller en defekt skorsten. Og der er meget, man selv kan gøre for at forebygge brand i sit hjem. Følg disse 10 råd til brandsikring for at sænke risikoen for brandulykker i dit hjem.

 

1. RØGALARMER ER UUNDVÆRLIGE, NÅR DU SKAL BRANDSIKRE DIT HJEM

Røgalarmer er den allervigtigste del af brandsikring. Røg er det farligste ved en brand, fordi røgen fylder boligen på kun 4-5 minutter og forårsager røgforgiftning, som bedøver og dræber. Ved en brand er hvert sekund dyrebart, så det handler om at opdage en brandspredning så hurtigt som muligt og få den stoppet, inden den destruerer bygningsdele, bygningskonstruktioner og hjemmet, og bliver livstruende.

Vores serieforbundne brandalarmer er tilkoblet både hinanden og vagtcentralen.

Røg vil dermed udløse en sirene i alle hjemmets detektorer, uanset hvor stor en ejendom du har. Fotosensoren i rummet med røgspredning bliver også aktiveret, så vagtcentralen modtager både alarmsignalet og billeder, så de kan vurdere situationen og øjeblikkeligt sætte gang i de nødvendige tiltag for at få stoppet branden – uanset om du er hjemme eller ej.

Samtidigt aktiveres tovejskommunikation i VoicePad'en, så eventuelle tilstedeværende i hjemmet kan kommunikere direkte med vagtcentralen.

De fleste alvorlige brandtilfælde opstår om natten, og derfor er det i forbindelse med brandsikring altafgørende, at der er et brandalarmanlæg, der vækker og advarer dig, så du kan nå ud, før kulilteforgiftningen bliver for omfattende. Mange ulykker sker dog også, når ingen er hjemme, og i disse tilfælde går det hårdt ud over huset, skader på bygningsdele, bygningskonstruktioner, værdier og eventuelle kæledyr. Du kan sikre dig mod dette ved at have et døgnovervåget system.

Brandalarmen fungerer uafhængigt af, om du har koblet det øvrige alarmsystem til eller fra. Vi står for al installation, service og vedligehold, så du ikke engang skal bekymre dig om at teste batterierne.

2. SØRG FOR BRANDSIKRE ELINSTALLATIONER

Der opstår nemt kortslutninger i overbelastede og misligholdte elinstallationer, som kan sætte gang i en brand i bygningen. 

Vær derfor særligt opmærksom på brandsikring af elinstallationer. Følg disse råd for at sikre en bygning mod elbrand bedst muligt:

 1. Udskift gamle elinstallationer med nye installationer, der lever op til alle krav og godkendelser.
 2. Undgå, at der samler sig for meget støv i elinstallationer i bygningen.
 3. Undgå at koble mange forlængerledninger og elektriske apparater til samme kontakt.
 4. Træk stikkene ud under tordenvejr, så du sikrer, at der ikke sker kortslutninger.
 5. Pas på skader i ledninger.

FÅ ET TILBUD PÅ BRANDSIKRING

3. VÆR FORSIGTIG MED ELEKTRISKE APPARATER

Verisure brandsikring elektriske apparater

Mange er ikke klar over, hvor stor en brandfare elektriske apparater udgør. Defekte apparater kan kortslutte og sætte ild til omgivelserne. Vær derfor særligt opmærksom på brandsikringen af elektriske apparater. Følg disse råd for korrekt brandsikring:

 • Udskift gamle elinstallationer og -apparater med nye, der opfylder de nyeste krav og godkendelser.
 • Sørg for, at elektriske apparater kan komme af med varmen.
 • Dæk ikke elektriske apparater til – el-radiatorer må f.eks. ikke bruges til at tørre tøj på.
 • Hvis et elektrisk apparat bliver for varmt, så sluk det omgående og send det til reparation.
 • Reparér aldrig selv elektriske apparater.
 • Sluk alle elektriske apparater, når du går i seng eller forlader hjemmet.
 • Når du er færdig med at bruge et apparat (f.eks. kaffemaskine eller tv), så sluk også for stikkontakten.
 • Husk at slukke for komfur, kogeplader og brødristere og undgå at stille ting eller materiale på dem, som der kan gå ild i – også når du ikke har dem tændt.

 

4. VÆR OPMÆRKSOM PÅ LEVENDE LYS

I Danmark er vi glade for levende lys til at skabe hygge i hjemmet. Men vær opmærksom, så der ikke opstår skader i forbindelse med brug af levende lys. Hvis flammen fra et levende lys får fat i omgivelserne, kan ilden sprede sig hurtigt. Følg disse råd for at brandsikre hjemmet mod levende lys:

Hold opsyn

Hold opsyn med levende lys, og sluk dem inden du går i seng eller forlader huset.

Lysenes placering

Vær opmærksom på lysenes placering. Stil kun levende lys på steder, hvor børn og dyr ikke kan vælte dem, og gardiner eller lign. ikke kan få fat i dem.

Er der brændbart materiale i nærheden?

Overvej, hvilket materiale der er i nærheden af lyset. Syntetisk materiale brænder nemt og hurtigt og kan derfor være med til hurtigt at sprede ilden videre i bygningen.

Kvæl i stedet for at puste

Pust ikke lys ud, men kvæl i stedet flammen, så gløder ikke kan genantænde.

Vær særligt opmærksom ved juletid

Vær særligt opmærksom på brandsikring af adventskranse og juledekorationer. Brug selvslukkende lys og en ubrændbar, stabil lyseholder. Sørg for, at lysene kan brænde ud uden at antænde omgivelserne. Hæng kransen op i ståltråd, så lysene ikke brænder snoren over. Benyt evt. brandimprægnering.

Pas på juletræet

Vær særligt opmærksom på brandsikringen af juletræet: Brug kun friske træer og lad træet stå i en spand vand, indtil det skal ind i stuen. Brug selvslukkende lys og ubrændbare, stabile lyseholdere. Sørg for at flammen ikke kan antænde grene og pynt. Hav en spand vand eller lign. stående klar. Benyt evt. brandimprægnering.

Vil du brandsikre hjemmet med alarm?

Vi tager gerne en uforpligtende snak med dig om, hvordan du kan brandsikre hjemmet eller din virksomhed med en døgnovervåget alarm. Indtast dit telefonnummer herunder, og så ringer vi dig op hurtigst muligt og fortæller dig mere om vores systemer, der kan sikre dig og dit hjem mod brand.

Eller ring til os på 80 20 50 50.

Ved klik på knappen accepterer du at blive ringet op med et uforpligtende tilbud på alarm og vores persondatapolitik. Vi optager samtalen med henblik på at dokumentere, hvad vi aftaler, og til kontrolformål. Optagelserne gemmes i 3 måneder.

Hyppige årsager til brand

Verisure brandsikring madlavningMadlavning

Verisure brandsikring elinstallationerFejl i elinstallationer

Verisure brandsikring rygningRygning

Verisure brandsikring elapparater

Brug af elapparater

Verisure brandsikring ildBrug af ild

 

5. HOLD OPSYN MED MADLAVNINGEN

Glemt mad i ovnen eller på komfuret udvikler farlig røg. Hold derfor konstant opsyn med madlavningen.

Hvis der går brand i maden, skal ilden kvæles med låget. Brug aldrig vand ved friture.

6. HAV EN FLUGTPLAN VED BRAND

Hvis uheldet er ude, er der kun få minutter at handle i. Det er derfor vigtigt at have udtænkt en plan for, hvordan man hurtigst muligt kommer ud af boligen, hvis der skulle opstå en alvorlig brand. Sørg for altid at have en ryddet brandvej, og hold trapper og gangarealer frie, så du kan komme hurtigt ud.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ BRANDSIKRING

7. LÆR BØRNENE AT HÅNDTERE ILD KORREKT

Børn skal også lære om brandsikring. Lær børnene korrekt håndtering af ild, og advar dem om farerne ved ild. Opbevar lightere og tændstikker utilgængeligt for børn, og lad aldrig børn være alene med åben ild eller levende lys.

 

8. BRUG BRÆNDEOVN, PEJS OG SKORSTEN MED FORSIGTIGHED

Mange brande opstår ved brændeovnen/pejsen eller i skorstenen. Gør din pejs/brændeovn og skorsten mere brandsikker ved at gøre følgende:

 1. Hold konstant opsyn med pejsen/brændeovnen, når den er tændt.

 2. Sørg for at vedligeholde skorstenen og få den efterset og rengjort af en skorstensfejer mindst én gang om året og gerne oftere.

 3. Læs altid brugsanvisningen grundigt.

 4. Læg aldrig noget, der kan gå ild i, på – eller ved – pejse, brændeovne eller lignende.

 5. Anbring altid aske i brandsikre beholdere.

 6. Undgå at tørre brænde direkte på brændeovnen.

 7. Brug kun tørt og rent brænde.

 8. Sørg for rigelig lufttilførsel til brændeovnen.

 9. Er uheldet ude, så luk for lufttilførslen.

9. PAS PÅ ÅBEN ILD OG RYGNING

Er du ryger, bør din brandsikringsplan også inkludere regler for korrekt håndtering af cigaretter. Mange brande opstår ved, at rygere falder i søvn med cigaretten i munden, eller at skoddet ikke er slukket ordentligt, inden det ryger i skraldespanden.

Ryg derfor aldrig i sengen, og undgå åben ild og rygning, hvis du bruger sløvende medicin.

10. OPBEVAR UERSTATTELIGE TING I EN BANKBOKS

Anskaf en bankboks til uerstattelige værdigenstande, da der ikke er mulighed for at redde dem i tilfælde af en ildebrand.

Sådan mindsker du risikoen for brand

Verisure brandsikring SmartPlugBrug SmartPlugs f.eks. til
opladning af mobilen

Verisure brandsikring røgalarmerInstallér røgalarmer

Verisure brandsikring LED-lysSkift levende lys ud
med LED-lys

Verisure brandsikring vaskemaskine om natten

Brug ikke vaskemaskine
osv. om natten

Verisure brandsikring forsigtig med rygningVær forsigtig med rygning

 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM BRANDSIKRING

Hvad er den bedste form for brandsikring?

Vi mener, at det er overvågede brandalarmer, hvor en vagtcentral holder øje med signaler døgnet rundt. Så er der altid nogen, der opdager eventuel røgudvikling eller brand, også når du sover eller ikke er hjemme.

Hvad er de 3 bedste råd for brandsikring?

1) Installér røgalarmer, 2) Sørg for brandsikre elinstallationer og 3) Vær forsigtig med levende ild.

Hvad tilbyder I af brandsikring?

Vi tilbyder døgnovervågede røgalarmer, som tilkobles det øvrige alarmsystem. Hvis røgalarmerne registrerer røgudvikling, aktiveres fotosensorerne, og både alarmsignal og billeder sendes til vagtcentralen, som kan tilkalde brandvæsnet for dig.

Jeg vil gerne sikre mit hjem mod brand – hvad gør jeg?

Send os dit telefonnummer på vores hjemmeside, så ringer vi dig op hurtigst muligt for rådgivning og et uforpligtende tilbud.

Hvad koster god brandsikring?

Det kommer an på, hvor mange røgalarmer du har brug for. Kontakt os på 80 20 50 50 for et uforpligtende tilbud.

 

 

*For at sikre, at en kundeanmeldelse på Trustpilot kommer fra en reel kunde, beder Trustpilot anmeldere om at bekræfte, at deres anmeldelse er relateret til en reel kundeoplevelse og tager en række foranstaltninger for at sikre dette.