true

Hvilken kommune er hårdest ramt af indbrud? Få svaret her.

I Danmark kan vi blive bedre til at sikre vores hjem mod indbrud, f.eks. i form af alarmer. Blandt andet manglende indbrudssikring og for få alarmsystemer gør, at danske hjem er hårdt plaget af indbrud.

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2018 begået 28.765 indbrud i danske hjem og dermed faldt antallet af indbrud med 1,3 % i forhold til året før. Det går heldigvis den rigtige vej, men det går langsomt. Og det gennemsnitlige indbrudstal på ca. 50 pr. 10.000 indbyggere er fortsat alt for højt.

Visse kommuner er dog markant mere udsatte end andre, og faktisk står de 10 hårdest ramte kommuner for 1/3 af det samlede antal indbrud.

hvilken kommune har flest indbrud

Hvor begås der flest indbrud?

Antallet af indbrud varierer meget fra kommune til kommune, og herunder kan du se de kommuner, hvor der i 2018 blev begået flest indbrud:

1. Aarhus

1.877 indbrud

2. København

1.602 indbrud

3. Odense

1.266 indbrud

4. Aalborg

960 indbrud

5. Vejle

671 indbrud

6. Rudersdal

665 indbrud

7. Sønderborg

665 indbrud

8. Gentofte

654 indbrud

9. Kolding

631 indbrud

10. Esbjerg

566 indbrud

Ikke overraskende begås der flest indbrud i de større byer. Men selvom de mindre kommuner ikke når top 10-listen, betyder det desværre ikke, at de går uden om indbrudsstatistikken. Det viser sig tydeligt, når antallet af indbrud sammenholdes med befolkningstallet:

1. Rudersdal

119 indbrud pr. 10.000 indbyggere

2. Allerød

96 indbrud pr. 10.000 indbyggere

3. Hørsholm

94 indbrud pr. 10.000 indbyggere

4. Egedal

90 indbrud pr. 10.000 indbyggere

5. Sønderborg

89 indbrud pr. 10.000 indbyggere

6. Gentofte

86 indbrud pr. 10.000 indbyggere

7. Vallensbæk

83 indbrud pr. 10.000 indbyggere

8. Hvidovre

79 indbrud pr. 10.000 indbyggere

9. Furesø

79 indbrud pr. 10.000 indbyggere

10. Lyngby-Taarbæk

77 indbrud pr. 10.000 indbyggere

Landsgennemsnit:

50 indbrud pr. 10.000 indbyggere

Hvordan står det til i din kommune?

Er I hårdt plaget af indbrud i din kommune? Nedenfor kan du finde tallene for din egen kommune og sammenholde dem med tallene for andre kommuner og landsgennemsnittet samt antallet af sigtelser. Antallet af sigtede giver en indikation af, hvor stor en del af indbruddene, der bliver opklaret. Men sigtelsesprocenten er faktisk for lav i forhold til det antal indbrudsmistænkte, som politiet har haft fat i. Det skyldes, at politiet i en del tilfælde finder frem til en mistænkt, som har tyvekoster liggende, der kan knyttes til bestemte indbrud. Men de mangler ofte bevis for, at det rent faktisk er vedkommende, der også har begået indbruddet, og derfor kan han/hun ikke sigtes for indbrud. Derimod kan vedkommende sigtes for hæleri og indgår dermed i hæleristatistikken i stedet.

Antal indbrud:

Antal indbrud pr. 10.000 indbyggere:

Antal sigtelser:

Hele landet

Samlet antal indbrud:

28765

Gennemsnitligt antal indbrud pr. 10.000 indbyggere:

50

Samlet antal sigtelser:

1980

Så hvor i Danmark er risikoen for indbrud størst? Det er vanskeligt at svare entydigt på. Naturligvis spiller indbrudstallet en væsentlig rolle i vurderingen. Men din egen indbrudssikring af hjemmet er helt afgørende for din risiko for indbrud.

Manglende eller mangelfuld indbrudssikring er nemlig en af de væsentligste årsager til, at danske boliger rangerer allerøverst i den europæiske indbrudsstatistik. Selvom indbrudsraten er faldende, er den fortsat foruroligende høj, når vi sammenligner os med resten af Europa. Der indtager vi nemlig en klar førsteplads for antal indbrud i private hjem pr. indbygger. Og vores placering i statistikken hænger i høj grad sammen med, at man i andre lande er rigtig dygtig til at indbruds- og tyverisikre hjemmet. Det har vi ikke samme tradition for i Danmark. Vi er et trygt og tillidsfuldt folk, hvilket kommer os til gode på rigtig mange områder. Men det udmønter sig også i en lav interesse for indbrudssikring. Og det er rigtig ærgerligt, for med blot enkelte tiltag kan vi sikre vores hjem bedre mod indbrud og tyveri, så vi kan opretholde det høje tryghedsniveau i Danmark.

Læs Verisures råd om indbruds- og tyverisikring.

(Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal fra Danmarks Statistik STRAF11 og FOLK1A)