true
Verisure alarmer
Menu

Hvilken kommune er hårdest ramt af indbrud? Få svaret her.

I Danmark kan vi blive bedre til at sikre vores hjem mod indbrud, f.eks. i form af alarmer. Blandt andet manglende indbrudssikring og for få alarmsystemer gør, at danske hjem er hårdt plaget af indbrud.

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2017 begået 29.137 indbrud i danske hjem og dermed faldt antallet af indbrud med 8 % i forhold til året før. Indbrudsstatistikken vidner om rigtig gode nyheder, selvom et gennemsnitligt indbrudstal på ca. 50 pr. 10.000 indbyggere fortsat er alt for højt. Visse kommuner er dog markant mere udsatte end andre, og faktisk står de 10 hårdest ramte kommuner for knap 1/3 af det samlede antal indbrud. Se tallene herunder.

Hvilken kommune har flest indbrud?

Hvor begås der flest indbrud?

Antallet af indbrud varierer meget fra kommune til kommune, og herunder kan du se de kommuner, hvor der i 2017 blev begået flest indbrud:

1. Aarhus

1.757 indbrud

2. København

1.698 indbrud

3. Odense

1.008 indbrud

4. Gentofte

975 indbrud

5. Aalborg

827 indbrud

6. Rudersdal

681 indbrud

7. Helsingør

655 indbrud

8. Kolding

608 indbrud

9. Esbjerg

570 indbrud

10. Randers

508 indbrud

Ikke overraskende begås der flest indbrud i de større byer. Men selvom de mindre kommuner ikke når top 10-listen, betyder det desværre ikke, at de går uden om indbrudsstatistikken. Det viser sig tydeligt, når antallet af indbrud sammenholdes med befolkningstallet:

1. Gentofte

128 indbrud pr. 10.000 indbyggere

2. Rudersdal

121 indbrud pr. 10.000 indbyggere

3. Hørsholm

105 indbrud pr. 10.000 indbyggere

4. Helsingør

105 indbrud pr. 10.000 indbyggere

5. Allerød

100 indbrud pr. 10.000 indbyggere

6. Brønderslev

92 indbrud pr. 10.000 indbyggere

7. Furesø

90 indbrud pr. 10.000 indbyggere

8. Dragør

88 indbrud pr. 10.000 indbyggere

9. Sorø

87 indbrud pr. 10.000 indbyggere

10. Skanderborg

79 indbrud pr. 10.000 indbyggere

Landsgennemsnit:

50 indbrud pr. 10.000 indbyggere

Hvordan står det til i din kommune?

Er I hårdt plaget af indbrud i din kommune? Nedenfor kan du finde tallene for din egen kommune og sammenholde dem med tallene for andre kommuner og landsgennemsnittet samt antallet af sigtelser. Antallet af sigtede giver en indikation af, hvor stor en del af indbruddene, der bliver opklaret. Men sigtelsesprocenten er faktisk for lav i forhold til det antal indbrudsmistænkte, som politiet har haft fat i. Det skyldes, at politiet i en del tilfælde finder frem til en mistænkt, som har tyvekoster liggende, der kan knyttes til bestemte indbrud. Men de mangler ofte bevis for, at det rent faktisk er vedkommende, der også har begået indbruddet, og derfor kan han/hun ikke sigtes for indbrud. Derimod kan vedkommende sigtes for hæleri og indgår dermed i hæleristatistikken i stedet.

Antal indbrud:

Antal indbrud pr. 10.000 indbyggere:

Antal sigtelser:

Hele landet

Samlet antal indbrud:

29137

Gennemsnitligt antal indbrud pr. 10.000 indbyggere:

50

Samlet antal sigtelser:

1572

Så hvor i Danmark er risikoen for indbrud størst? Det er vanskeligt at svare entydigt på. Naturligvis spiller indbrudstallet en væsentlig rolle i vurderingen. Men din egen indbrudssikring af hjemmet er helt afgørende for din risiko for indbrud.

Manglende eller mangelfuld indbrudssikring er nemlig en af de væsentligste årsager til, at Danmark rangerer allerøverst i den europæiske indbrudsstatistik. Selvom indbrudsraten er faldende, er den fortsat foruroligende høj, når vi sammenligner os med resten af Europa. Der indtager vi nemlig en klar førsteplads for antal indbrud pr. indbygger. Og vores placering i statistikken hænger i høj grad sammen med, at man i andre lande er rigtig dygtig til at indbruds- og tyverisikre hjemmet. Det har vi ikke samme tradition for i Danmark. Vi er et trygt og tillidsfuldt folk, hvilket kommer os til gode på rigtig mange områder. Men det udmønter sig også i en lav interesse for indbrudssikring. Og det er rigtig ærgerligt, for med blot enkelte tiltag kan vi sikre vores hjem bedre mod indbrud og tyveri, så vi kan opretholde det høje tryghedsniveau i Danmark.

Læs Verisures råd om indbruds- og tyverisikring.

(Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal fra Danmarks Statistik STRAF11 og FOLK1A)