true
Verisure alarmer
Menu

Politiet med Verisure på arbejde

Verisure havde i maj besøg af den fungerende politikommissær Daniel Benner. Formålet var for politikommissæren at se, hvordan kontrolcentralen og de kørende vagter arbejder. Her fortæller han om oplevelsen.

Hvad var formålet med besøget?

"I forbindelse med samarbejdet har vi ofte haft vægtere ude for at se Politiets arbejde, så nu syntes vi, at det også skulle gå den anden vej. Jeg ville gerne blive klogere på vagtbranchen og se, hvordan vagtfolkene arbejder, og så styrker gensidig udveksling samarbejdet."

Fik du øje på nogen fællestræk mellem Politiets og vagternes opgaver?

"Der var selvfølgelig de åbenlyse – både vagter og politifolk er uniformerede, og vi arbejder begge døgnet rundt og året rundt i modsætning til mange andre brancher, og så har vi begge stort fokus på at dokumentere vores arbejde.

Et andet fællestræk er, at begge faggrupper har fokus på at hjælpe borgerne – vi vil alle sammen gerne gøre en positiv forskel. Den enkelte vagt eller kontrolcentralmedarbejder vil egentlig gerne bare løse deres opgaver bedst muligt. Medarbejderne både i politiet og sikkerhedsbranchen er efter min opfattelse først og fremmest drevet af et ønske om, at sikre kunderne og borgerne en god service."

Blev du overrasket undervejs?

"Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det overrasket, men jeg fik afkræftet et par stereotyper. Vi har vel alle sammen hørt den med, at vagter bare er dem, der ikke kunne blive betjente, men det var slet ikke det, jeg så derude. De vagter jeg mødte var fornuftige mennesker, der gerne ville lave vagtarbejde – ikke politiarbejde."

Hvor ser du muligheder for, at vagter kan bidrage til Politiets arbejde?

"Gerningsstedsbevarelse er et oplagt eksempel, som vagterne jeg mødte heldigvis er meget opmærksomme på. De ved godt, at deres færden på et evt. gerningssted kan få betydning for efterforskningen, og at de derfor skal være opmærksomme på evt. spor. Det kan eksempelvis være at udpege sålaftryk, opbrudsmærker eller andet relevant. Og så er vagternes store force jo lokalkendskab. De patruljerer ofte i geografisk afgrænsede områder, der er væsentligt mindre end politikredsene. Det betyder, at vægterne i nogle tilfælde hurtigere vil bemærke evt. afvigelser i normalbilledet."

Kilde: SikkerhedsBranchens nyhedsbrev juni 2018