8

Vil du kunne overvåge temperaturen i dit hjem, også når du ikke er hjemme?

Det er vigtigt at holde en jævn temperatur i sit hjem, da temperaturudsving kan danne grobund for skimmelsvamp.

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Ja

   

Nej