2

Hur många kvadratmeter är din bostad?

Ett inbrott var 24:e. ::Källa: BRÅ

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

10-100 m²

Jump to:

100-200 m²

+200 m²

Jump to:

Jump to:

Jump to: