Verisure Start alarm: Den mest basale alarmpakke

Verisure alarm startpakke

Der findes forskellige alarmer med forskellige grader af indbrudssikring. Det mest basale alarmsystem indeholder en sirene, en fotodetektor, en centralenhed samt en dør- og vinduesmagnet, som registrerer, hvis en dør eller et vindue åbnes, og sender signal til centralenheden om, at sirenen skal tændes og vagtcentralen skal advares.